Czcionka:

Kontrast:

Opieka społeczna i zdrowie

mgr inż. Urszula Hahn: kierownik GOPS

tel. (0-17) 74-42-107
Adres:36-122 Dzikowiec, ul.Dworska 62
tel. (0-17) 74-42-109, (0-17) 22-74-508
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Dzikowcu – parter pok. nr 1, 2,3
strona www: https://gopsdzikowiec.naszops.pl/
e-mail: gopsdzikowiec@onet.pl