Czcionka:

Kontrast:

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych

Justyna Mytych rozpoczęcie kadencji funkcji Dyrektora Zespołu Szkół w Dzikowcu

Piotr Panek zakończenie kadencji Dyrektora Szkoły w Kopciach

Czesława Kubiś zakończenie kadencji pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół w Dzikowcu

Mariusz Jarosz rozpoczęcie kadencji pełniącego obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kopciach

Elżbieta Tęcza zakończenie kadencji pełnienia funkcji Wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Wilcza Wola

Regina Kasica-Skura – zakończenie pełnienia funkcji kierownika świetlicy w Spiach i w Mechowcu

Elżbieta Tęcza zakończenie kadencji pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyretora Szkoły Podstawowej w Wilcza Wola