Czcionka:

Kontrast:

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych

Oświadczenia majątkowe za rok 2019

Oświadczenia majątkowe za rok 2018

Oświadczenia majątkowe za rok 2017

Oświadczenia majątkowe za rok 2016

Justyna Mytych rozpoczęcie kadencji funkcji Dyrektora Zespołu Szkół w Dzikowcu

Piotr Panek zakończenie kadencji Dyrektora Szkoły w Kopciach

Czesława Kubiś zakończenie kadencji pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół w Dzikowcu

Mariusz Jarosz rozpoczęcie kadencji pełniącego obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kopciach

Elżbieta Tęcza zakończenie kadencji pełnienia funkcji Wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Wilcza Wola

Regina Kasica-Skura – zakończenie pełnienia funkcji kierownika świetlicy w Spiach i w Mechowcu