Czcionka:

Kontrast:

Wójt Gminy

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Dzikowiec kadencji 2018-2023

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Dzikowiec za 2019 r.

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Dzikowiec za 2018 r.

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Dzikowiec za 2017 r.

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Dzikowiec za 2016 r.