Czcionka:

Kontrast:

Komisje

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący
  Radny Jan Tęcza 
 • Członek
  Radny Jan Jarosz 
 • Członek
  Radny Eugeniusz Panek zam. Lipnia 
 • Członek
  Radny Furtek Dominik

Komisja Mandatowo-Regulaminowej Budżetu i Finansów

Skład osobowy Komisji Mandatowo-Regulaminowej Budżetu i Finansów

 • Przewodniczący
  Radny Jan Jarosz
 • Członek
  Radna Józefa Kopeć
 • Członek
  Radny Antoni Konefał
 • Członek
  Radna Marta Kaczorowska
 • Członek
  Radny Dominik Furtek
 • Członek
  Radny Gancarz Józef
 • Członek
  Radny Bąba Ryszard

Komisja Oświaty, Kultury, Rekreacji, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Rekreacji, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

 • Przewodnicząca
  Radna Urszula Rzeszut-Baran
 • Członek
  Radny Edward Klecha
 • Członek
  Radna Antoni Konefał
 • Członek
  Radny Józef Gancarz
 • Członek
  Radny Jan Czochara

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodno-Ściekowej, Gospodarki Odpadami i Surowcami, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Skład osobowy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodno-Ściekowej, Gospodarki Odpadami i Surowcami, Ochrony Środowiska i Budownictwa

 • Przewodniczący
  Radny Jerzy Sito
 • Członek
  Radny Józef Durak
 • Członek
  Radny Ryszard Bąba
 • Członek
  Radny Marta Kaczorowska

Komisja Usług, Handlu, Gospodarki Komunalnej, Energetyki, Łączności i Bezpieczeństwa

Skład osobowy Komisji Usług, Handlu, Gospodarki Komunalnej, Energetyki, Łączności i Bezpieczeństwa w gminie

 • Przewodniczący
  Radny Jan Czochara
 • Członek
  Radny Jerzy Sito
 • Członek
  Radna Józefa Kopeć
 • Członek
  Radny Józef Durak

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Przewodniczący
  Radny Panek Eugeniusz zam. Lipnica 
 • Członek
  Radny Klecha Edward 
 • Członek
  Radny Tęcza Jan
 • Członek
  Radna Rzeszut – Baran Urszula