Czcionka:

Kontrast:

SKO.402.ŚO.56.3.2021 – Obwieszczenie i zawiadomienie Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu o wydaniu orzeczenia – dotyczy eksploatacji piasku wydmowego ze złoża „Wilcza Wola”

Opublikowano 29 marca 2021, 10:41