Czcionka:

Kontrast:

Planowanie przestrzenne – mapy

Gmina Dzikowiec – Dzikowiec

MPZP terenów leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia – Dzikowiec

Gmina Dzikowiec – Nowy Dzikowiec

MPZP terenów leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia – Nowy Dzikowiec

Gmina Dzikowiec – Lipnica

MPZP terenów leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia – Lipnica

Gmina Dzikowiec – Kopcie

MPZP terenów leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia – Kopcie

Gmina Dzikowiec – Wilcza Wola

MPZP terenów leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia – Wilcza Wola

Gmina Dzikowiec – Mechowiec

MPZP terenów leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia – Mechowiec

Gmina Dzikowiec – Płazówka

MPZP terenów leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia – Płazówka