Czcionka:

Kontrast:

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Postanowienie Nr 123/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 6 maja 2019 r.

Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 26 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Dzikowiec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu informuje, co następuje:

 §1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 30.04.2019r. r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dzikowiec do niżej wymienionych komisji wyborczych:

  • Nr 1, w liczbie 2,
  • Nr 5, w liczbie 2,
  • Nr 6, w liczbie 2,


                                                                                                        §2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa wart. 182 § 7pkt 1, które odbędzie się w dniu 02.05.2019 r. r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dzikowiec.


§3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu

Katarzyna Lucyna Bryś-Dywan

Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Postanowienie Nr 96/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 15 kwietnia 2019 r

Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 25 w Tarnobrzegu z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 25 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dzikowiec

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dzikowiec miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń  wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 
26 maja 2019r.

              Na podstawie art. 114  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  z 2018r. poz. 754 z późn. zm.)  w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2019 r., poz. 365) na dzień 26 maja 2019 podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Wykaz tablic ogłoszeń

Lp. Nazwa miejscowościMiejsce lokalizacji tablicy ogłoszeń
1.Dzikowiecobok Urzędu Gminy, ul. Dworska 62,obok kościoła,
obok sklepu  GS nr 6 – ul. ks. St. Sudoła,przy ul. Szkolnej  ,przed skrzyżowaniem drogi powiatowej z drogą wojewódzką ,przystanek PKS -ul. KolbuszowskaGórny Dzikowiec ,przystanek PKS -Dolny Dzikowiec
2.Nowy Dzikowiecoraz Osia Góraobok remizy w Nowym Dzikowcu ,przystanek PKS w Osiej Górze,
3.Mechowiecobok sklepu GS nr 2,obok sklepu na posesji   obok sołtysa,obok kościoła,Zagrody Mechowieckie,   przy boisku wielofunkcyjnym w Mechowcu,
4.Płazówkaobok sołtysa ,obok sklepu GS nr 13, przystanek PKS- Kąty
5.KopcieKopcie- Podłęźniówka ,obok domu strażaka,przystanek PKS,obok sklepu-posesja nr 74      przy parkingu kościoła,
6.Lipnicaobok sklepu GS na skrzyżowaniu ,obok remizy,obok sklepu na Zagrodach,przystanek PKS od Woli Raniżowskiej,
7.Wilcza Wolaobok Szkoły Podstawowej ,obok sklepu – ul. Rzeszowska   obok sklepu – ul. Rzeszowska ( Zaruda)  ,przystanek PKS- w Maziarniprzystanek PKS ul. Rębiszeul. Zmysłowska ,ul. Łąkieć 
8.Spieobok kościoła,obok szkoły,w Spiach przy remizie, w Sudołach,  w Kolaniskach,w Karbach, 


                                                                                                   Wójt Gminy Dzikowiec

     Józef Tęcza

Kalendarz wyborczy dla wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.