Czcionka:

Kontrast:

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Nr 378_2019 zmiana w składzie OKW nr 1 gm. Dzikowiec

Postanowienie nr 306/2019 Komisarza Wyborczego Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzadzonych na dzień 13 października 2019 r.

Postanowienie nr 305/2019 Komisarza Wyborczego Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DZIKOWIEC z dnia 12 września 2019 r.

gm. Dzikowiec

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY DZIKOWIEC

z dnia 12 września 2019 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień

13 października 2019 r.:

Nr obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji wyborczej
1Sołectwa: Dzikowiec, Nowy DzikowiecSamorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu, ul. Ks. S. Sudoła 11, 36-122 Dzikowiec
2Sołectwo: MechowiecGminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu Filia w Mechowcu, Mechowiec 87, 36-122 DzikowiecLokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
3Sołectwo: Kopcie, PłazówkaSzkoła Podstawowa w Kopciach, Kopcie 77, 36-121 Wilcza Wola
4Sołectwo: SpieŚrodowiskowy Dom Samopomocy w Spiach, Wilcza Wola 29A, 36-121 Wilcza WolaLokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
5Sołectwo: Wilcza WolaSzkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli, ul. Rzeszowska 1, 36-121 Wilcza WolaLokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
6Sołectwo: LipnicaSzkoła Podstawowa w Lipnicy, Lipnica 279, 36-123 Lipnica

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy; 

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Dzikowiec najpóźniej do dnia 4 października 2019 r. 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Dzikowiec

/-/ Józef Tęcza

Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 13 września 2019 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 6 września 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 3 września 2019 r.

Postanowienie Prezydenta RP wraz z kalendarzem wyborczym, w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.