Czcionka:

Kontrast:

Wybory uzupełniające na sołtysa i członka Rady Sołeckiej w sołectwie Płazówka

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dzikowcu

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy i druków

Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 27 wrzesień 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do wyborów uzupełniających na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej w sołectwie Płazówka