Czcionka:

Kontrast:

Poniżej 130 000 zł w roku 2021

Usługi wsparcia, poradnictwa i szkoleń dla uczestników projektu „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec”

Numer  2021-19844-41149
Id 41149

Powstaje w kontekście projektu RPPK.08.03.00-18-0011/19 – Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec

Usługi  wsparcia, poradnictwa i szkoleń dla uczestników projektu „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec”.

Treść ogłoszenia w załaczniku.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn: ” Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dzikowiec działki ewidencyjnej o nr 1090/5 z działką sąsiednią o nr 1089/2

Zapytanie ofertowe – budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Dzikowcu

Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec informuje, że w dniu 17 marca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Zapytanie ofertowe – ZP.271.2.1.2021 na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Dzikowcu”

Poniżej znajdą Państwo link do Zapytania ofertowego.

https://gminadzikowiec.logintrade.net/zapytania_email,40052,8b212ddebb71de5f0118e2e9f170bd04.html

Gmina Dzikowiec zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Zapytania ofertowego prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe – Budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce

Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec informuje, że w dniu 19 marca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Zapytanie ofertowe – ZP.271.2.2.2021 na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce”

Poniżej znajdą Państwo link do Zapytania ofertowego.

https://gminadzikowiec.logintrade.net/zapytania_email,40308,ab01c498f45599c8f8df1d98c3f60fa2.html

Gmina Dzikowiec zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Zapytania ofertowego prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Zapytaniu ofertowym.