Czcionka:

Kontrast:

Wybory do Izb Rolniczych VI kadencji

Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr.40 w Dzikowcu

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata osoby prawnej na członka Rady Powiatowej PIR aktualny wzór

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata na członka Rady Powiatowej PIR aktualny wzór

Uchwała Nr XII/1/2019 Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wykazu okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej VI kadencji zarządzonych na 28 lipca 2019 roku.

Uchwała Komisji Wojewódzkiej do przeprowadzania wyborów do Walnego Zgromadzenia w tym Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń Komisji Okręgowych

Uchwała Komisji Wojewódzkiej do przeprowadzania wyborów do Walnego Zgromadzenia w tym Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Okręgowych

Uchwała KRIR w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Uchwała KRIR w w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Wyciąg z ustawy o izbach rolniczych: Zasady przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia izby