Czcionka:

Kontrast:

Powyżej 130 000 zł w roku 2021

Wdrożenie platformy przetargowej(e-zamówienia)

Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż Gmina Dzikowiec wdraża elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia powyżej 130 000 PLN czyli postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dostęp do platformy dla Wykonawców będzie bezpłatny znajduje się pod adresem: 

https://gminadzikowiec.logintrade.net

Platforma Przetargowa
Wsparcie techniczne dla Wykonawców (Dostawców): 
+48 71 787-37-57; +48 71 787-35-34; +48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00-16:00 

Poniżej znajduje się instrukcja rejestracji dla Wykonawców na platformie przetargowej Gminy Dzikowiec.

Odbudowa kładek drewnianych na konstrukcji stalowej na rzece Przyrwa w miejscowości Kopcie

Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec informuje, że w dniu 31 marca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: Zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji – ZP.271.3.2021 na zadanie pn.: „Odbudowa kładek drewnianych na konstrukcji stalowej na rzece Przyrwa w miejscowości Kopcie”

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

https://gminadzikowiec.logintrade.net/zapytania_email,41318,9fd10588a886cac5909755e5c69535cb.html

Gmina Dzikowiec zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Lipnicy

Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec informuje, że w dniu 25 lutego 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: Zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji – ZP.271.1.2021 na zadanie pn.: „Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Lipnicy”

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

https://gminadzikowiec.logintrade.net/zapytania_email,38365,ca1bfa2252dfa6134109810667f1bf50.html

Gmina Dzikowiec zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.