Czcionka:

Kontrast:

Wybory samorządowe 2018

Obwieszczenia i Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Podkarpackiego

Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej

Nabór na urzędników wyborczych

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu, podaje informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości terytorialnej Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. 

W załącznikach pliki informacyjne do pobrania.

Uchwały

Informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Dzikowcu

INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej w Dzikowcu
z dnia 12 września 2018 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Dzikowcu podaje do publicznej wiadomości informację o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Dzikowcu

  1.  Ilona Agata Kosiorowska – przewodniczący
  2. Marta Opalińska – z-ca przewodniczącego
  3. Stanisław Gil – członek
  4. Bernadeta Kamińska – członek
  5. Barbara Małgorzata Nowak – członek
  6. Jan Bogusław Piórek – członek
  7. Maria Bożena Rząsa – Rusin –  członek
  8. Michał Skawiński – członek
  9. Natalia Agata Szewczyk – członek

Gminna Komisja Wyborcza w Dzikowiec pełni dyżury w dniach:

13.09.2018r.  w godzinach:     1000 – 1530

14.09.2018r. w godzinach:      800 – 1530

17.09.2018r. w godzinach:      800 – 2400 

21.09.2018r.  w godzinach:     1000 – 1530

24.09.2018r. w godzinach:      1000 – 1530

25.09.2018r. w godzinach:      1000 – 1530

26.09.2018r. w godzinach:      900 – 2400

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:

Urząd Gminy w Dzikowcu pok. nr 22, ul. Dworska 62 36-122 Dzikowiec 

telefon do Urzędu Gminy – 17 2274508

        Przewodniczący                 

                                                                                            Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                          /-/ Ilona Agata Kosiorowska

Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu